stem&presentatie

stem&communicatie

Gespreks-vaardigheden

Communiceren doen we de hele dag. Maar lang niet altijd komt de boodschap over zoals hij bedoeld is. Technieken uit Transaktionele Analyse (TA) en Neuro Lingu´stisch Programmeren (NLP) kunnen je helpen duidelijker en effectiever te communiceren.

Uluru verzorgt cursussen NLP waarin we werken met afstemming, contracten maken en verhelderend doorvragen. Ze vormen de basis voor een doelgericht en betekenisvol gesprek.

Technieken uit TA kun je gebruiken om te onderscheiden met wat voor intentie gesprekspartners luisteren en spreken. En wat er in de interactie tussen gesprekspartners gebeurt. TA biedt ook handvatten om goed om te gaan met het geven en ontvangen van feedback.