stem&presentatie

stem&communicatie

Lichaamstaal

Vaak is het gebaar sprekender dan de taal. En anderen overtuigen lukt niet met woorden alleen. Toehoorders zijn ook heel gevoelig voor congruentie: komt de wijze waarop iets gezegd wordt overeen met wat er gezegd wordt? En wat wordt uitgedrukt zonder woorden?

In deze workshop over lichaamstaal leer je gericht te kijken en te werken aan de volgende punten: de gezichtsuitdrukking, de verandering in gelaatskleur, het zwaartepunt in het lijf, de lichaamshouding, het bewegen en de gebaren. Bij de gebaren kijken we of ze passen bij jou als spreker en of ze wel of niet ondersteunend zijn.