persoonlijke coaching

stem&communicatie

Uniek

Het bijzondere aan de aanpak van bureau Uluru is de combinatie van theoretische modellen met praktische methodieken. De theoretische modellen zijn TA en NLP. Ze worden gecombineerd met verhalen & metaforen en stem- & theateroefeningen.
TA (Transactionele Alnalyse) is een psychologische theorie die ontwikkeld is door E. Berne en die heel geschikt is voor de diagnose. De methode laat zien waar beperkingen, belemmeringen en mogelijkheden zitten.
NLP (Neuro Lingu´stisch Programmeren) is heel pragmatisch. NLP werkt snel en vaak op onbewuste lagen van de persoonlijkheid. NLP biedt veel mogelijkheden om te voelen en kan helpen om snel weer in uw eigen kracht te gaan staan, zonder te blijven hangen in het waarom.
Verhalen vormen een bron van onbewuste kennis en weten. Door ze te maken, te schrijven, te vertellen en te luisteren kan het onbewuste geholpen worden om nieuwe mogelijkheden te creŰren en om oplossingen te verzinnen. Het leert om de werkelijkheid met een ander oog te bezien.
Stem- en theatertechnieken helpen om verbinding te maken met eigen kracht, passies en onbekende kwaliteiten.

Door het gebruik van de verschillende methodieken kunt u optimaal het samenspel tussen voelen, denken en doen ervaren. Ze zijn nauw verbonden en een verandering in de een heeft invloed op de andere. Het gaat om het samenspel en om het inzicht. Dit geeft nieuwe mogelijkheden om weer verder te gaan op uw levenspad

Voorbeeld:
Wanneer het bijvoorbeeld nodig is om steviger op te treden is het noodzakelijk om dit besluit niet alleen te bedenken (TA), maar ook te ervaren in lijf en leden (NLP en verhalen). Pas dan zult u hoorbaar steviger klinken en zichtbaar anders bewegen (Stem & Theater). Daarna kan uw omgeving u ervaren als leidinggevende.

Je bepaalt zelf de thema´s

Bij persoonlijke coaching neem je de tijd om uit de werksituatie, studie of dagelijkse bezigheden te stappen en met een onafhankelijk persoon te kijken naar hoe je handelt en wat je drijft. Het is een individueel traject toegespitst op je eigen themaĺs. Persoonlijke coaching is een investering in jezelf.

Uluru werkt voor een groot deel vanuit TA (Transactionele Analyse) en NLP (Neuro Lingu´stisch Programmeren). TA is een psychologische theorie die bij uitstek geschikt is voor de diagnose: waar zitten beperkingen, belemmeringen en mogelijkheden. NLP is uitermate pragmatisch. Het werkt snel en veelal op onbewuste lagen van de persoonlijkheid. Het kan iemand snel in zijn of haar eigen kracht zetten zonder te blijven hangen in het waarom. De wisselwerking en aanvulling die TA en NLP elkaar bieden zijn uitermate waardevol.

Naast deze beide hoofdstromingen wordt gewerkt met aanvullende vakgebieden als Gestalt, hypnotherapie, stem, theater en lichaamswerk.