referenties

referenties

Aletta uit Twente

Geuzennaam om trots op te zijn

door Corine van Zuthem

Ze vertelt het op zachte toon maar ook met onverholen trots: onlangs heeft ze haar diploma tot apothekersassistente gehaald. In de tentoonstellingsruimte van Concordia klinkt een luid applaus voor de vrouw met hoofddoek, die de hulde bescheiden in ontvangst neemt. Alle deelnemers en organisatoren zijn op deze doordeweekse avond in Enschede bijeen om het project 'De Aletta's van Enscede' af te sluiten. De bijbehorende expositie- tot 26 februari in Concordia (Langestraat 56 in Enschede) te zien � belicht het leven van negen vrouwen uit Enschede die tegen alle weerstand en bestaande structuren in hun dromen en ambities hebben verwezenlijkt en iets uitzonderlijks hebben gepresteerd.

Het project komt uit de koker van Concordia en is ontwikkeld naar aanleiding van een gelijknamige fototentoonstelling in Amsterdam. Vervolgens werden partijen als de Volksuniversiteit Enschede en het Werkplein Enschede er bij betrokken. De vrouwen werden geworven via de Stichting Intercultureel Vrouwencentrum Enschede. Onder leiding van Erna Lankhorst van de Volksuniversiteit leerden ze in vier bijeenkomsten zichzelf te presenteren en hun kwaliteiten, ambities en motto onder woorden te brengen. Hun levensverhaal werd vervolgens op video vastgelegd door Sandra Chudoba van TETEM Kunstruimte. Van de deelnemers hebben zeven vrouwen een allochtone achtergrond. Waar de ��n opklom van schoonmaakster tot ROC-directeur gaf een ander op latere leeftijd toe aan de diepgekoesterde wens om een studie te volgen.

Het zal nog wel even duren voordat 'Aletta' in het woordenboek wordt opgenomen, maar in Enschede hebben ze er al een definitie voor: „Een Aletta is actief in de samenleving doelgericht leergierig, sociaal betrokken, inspirerend voor anderen, moedig en grensverleggend”, zegt Erna Lankhorst.

Over het doorbreken van glazen plafonds gaat de tentoonstelling niet. Het zijn veel eerder barri�res die aan de keukentafel geslecht zijn. Lankhorst: „Het was ons niet alleen te doen om deelnemers die een fantastische carri�re hebben. We wilden vooral vrouwen laten zien die met veel doorzettingsvermogen hun passie gevolgd hebben, vaak tegen hun culturele achtergrond en het verwachtingspatroon van de omgeving in. Het zijn zonder uitzondering krachtige en sterke vrouwen die positief in het leven staan. Het mooie is: de vrouwen zagen zichzelf aanvankelijk helemaal niet als boegbeeld. Maar gaandeweg het project kwamen ze er achter dat ze toch wel iets bijzonders gepresteerd hebben. Het zou mooi zijn als zij op hun beurt als inspiratiebron voor anderen kunnen fungeren.”

bron: Tubantia - zaterdag 22 januari 2011